Santa Seu

Missatge per a la Jornada Mundial de l’alimentació 2015

Papa Francesc
16 d’octubre de 2015

Document adjunt