Santa Seu

Missatge per a la 50 Jornada Mundial de les Comunicacions Socials

Papa Francesc
24 de gener de 2016

Document adjunt