Santa Seu

Missatge per la 53 Jornada Mundial de pregària per les Vocacions

Papa Francesc
17 d’abril de 2016

Document adjunt