Santa Seu

Constitució «Apostòlica Vultum dei Quaerere» sobre la vida contemplativa

Papa Francesc
29 de juny de 2016

Document adjunt