Santa Seu

«Emigrants menors d’edad, vulnerables i sense veu»

Papa Francesc
15 de gener de 2017

Document adjunt