Santa Seu

Trobada amb el clergat, religiosos i religioses a Egipte.

Papa Francesc
29 d’abril de 2017

Texte en versió castellana

Document adjunt