Santa Seu

Missatge per a la 51 Jornada Mundial de les Comunicacions Socials

Papa Francesc
28 de maig de 2017

Document adjunt