Santa Seu

Missatge per a la 55 Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions 2018

Papa Francesc
Data de la jornada: 22 d’abril de 2018
Data del document: 3 de desembre de 2017

Descarregar document