Santa Seu

Missatge per a la XXXVI Jornada Mundial del Malalt

Papa Francesc
Data Document: 26-11-2107
Data de la Jornada: 11 de febrer de 2018

Descarregar Document