Santa Seu

Missatge per a la 52 Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 2018

Papa Francesc

Data de la Jornada: 13 de maig de 2018
Data del document: 24 de gener de 2018

Descarregar document