Santa Seu

Missatge per a la XXXIII Jornada Mundial de la Joventut 2018

Papa Francesc
11 de febrer de 2018

Document adjunt