Santa Seu

Missatge per a la 54a Jornada Mundial de la Pau 2021

Papa Francesc
Data document: 8 de desembre de 2020
Data de la Jornada: 1 de gener de 2021

Descarregar document