Santa Seu

Missatge per a la 29a Jornada Mundial del Malalt

Papa Francesc

Data de la Jornada: 11 de febrer de 2021
Data document: 20 de desembre de 2021

Descarregar document