Santa Seu

Missatge per a la Jornada Mundial de las Missions 2021

Papa Francesc
Data document: 6 de gener de 2021
Data de la Jornada: 24 d’octubre de 2021

Descarregar document