Breu relació sobre els canvis introduïts en les ‘Normæ de Gravioribus Delictis’ reservats a la Congregació per a la Doctrina de la Fe

Congregació per a la Doctrina de la Fe
21 de maig de 2010

Document adjunt