Carta Vaticana sobre l’ensenyament de la religió a l’escola

De la Congregació per a l’Educació Catòlica als presidents de les conferències episcopals
5 de maig de 2009

Document adjunt