Normativa Diocesana

23-05-2017 Millores en el servei i contractació de subministraments energètics per a les parròquies, centres i institucions que actuen amb el NIF de l’Arquebisbat
07-02-2017 Sol·licituds d’ajut del fons comú diocesà per un valor superior a la meitat del cost total d’una obra o intervenció
13-01-2017 Estipendis 2017
19-07-2016 Decret de 19 de juliol de 2016, pel qual s’erigeix un centre diocesà de preparació al matrimoni
14-06-2016 Decret de 14 de juny de 2016 per la qual es prohibeix celebrar casaments a l’arxidiòcesi de Tarragona en espais o llocs no sagrats i a fer-hi simulacions
14-06-2016 Decret de 14 de juny de 2016 pel qual es determina que es documenti i regularitzi la propietat d’objectes religiosos i documents de les parròquies i altres llocs de culte
01-03-2016 Gestió i tramitació de les intervencions necessàries de portar a terme a la fàbrica de l’església de Santa Maria de Barberà de la Conca per raó de les obertures ocasionades per moviments del terreny
21-07-2015 Recomanacions davant la petició d’utilitzar drons per a captar imatges en celebracions litúrgiques
18-02-2014 Decret de 18 de febrer de 2014 pel qual es disposa la quantitat que es destinarà a ajuts del fons comú diocesà a les parròquies i la seva distribució
18-02-2014 Decret de 18 de febrer de 2014 pel qual regula l’aportació a l’Arquebisbat per la venda de patrimoni, el cobrament per expropiacions o la recepció de llegats i herències
11-02-2014 Disposició d’11 de febrer de 2014, per la qual es recomana no acceptar les sol·licituds d’instal·lació d’aparells als campanars
02-10-2013 Estatuts marc del consell econòmic parroquial
09-04-2013 Recomanacions davant la petició i celebració del Baptisme d’infants o de nois i noies que estan en edat catequètica
08-09-2011 Presa de possessió del nou rector
08-09-2011 Cessament de rector
08-09-2011 Vida Eremítica – Estatuts
11-03-2011 Relació d’ofrenes, estipendis i taxes
28-01-2011 Estatut del Consell del Presbiteri naturalesa, finalitats, competències i funcions
22-06-2010 La catequesi i la celebració de la primera comunió en la iniciació cristiana dels infants
23-04-2010 Els llibres parroquials i les partides sacramentals
15-12-2009 Estatuts del Consell Pastoral Diocesà (CPD)
30-12-2008 Comunicació referent a les agrupacions de parròquies
23-09-2007 Missa Pro Populo, misses de binació i almoines (estipendis)
23-07-2007 Parròquies i tanatoris. Pastoral de la salut i de la mort
31-10-2006 Les celebracions dominicals en els pobles petits
26-05-2004 Memorándum pel rector de parròquia