Comunicat sobre les noves lleis per a la prevenció i la lluita contra les activitats il·legals en el camp financer i monetari a l’Estat Ciutat del Vaticà i a la Santa Seu

Secretaria d´Estat
30 de desembre de 2010

Document adjunt