Instrucció «Ad resurgendum cum Christo» la sepultura dels difunts i la conservació de les cendres en cas de cremació

Congregació de la Doctrina de la fe
15 d’agost de 2016

Document adjunt