Recomanacions davant la petició d’utilitzar drons per a captar imatges en celebracions litúrgiques

Davant les consultes rebudes per part d’alguns rectors relatives a la petició que fan algunes parelles o alguns pares de poder utilitzar un dron per a captar imatges de la celebració del casament o del baptisme, el Consell Episcopal, en la seva reunió n. 332, de 21 de juliol de 2015, considera que l’Església no pot girar l’esquena a les noves tecnologies, però que cal garantir que no distrauran de la celebració pròpiament dita. Per aquesta raó, donat que aquests aparells no són precisament silenciosos, es recomana que només se n’autoritzi la utilització al començament i al final de l’acte, per a fer fotografies generals, però no durant la celebració litúrgica.

Descarrega document adjunt