Subsidi per a les Conferències Episcopals en la preparació de línies-guia per a tractar els casos d’abús sexual de menors per part del clergat

Congregació per a la Doctrina de la Fe
03 de maig de 2011

Document adjunt